ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ      ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ  - ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ  - ΨΙΛΙΚΩΝ

ΑΡΑΤΟΥ 38

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 0030 2693 0 22659,25659,23659

Φαξ: 0030 2693 0 23659

Email: bouhelos@otenet.gr